Berap 2019-1

Raadsbesluit

Het op 8 juli 2019 door de gemeenteraad vastgestelde raadsbesluit vindt u hier.