Berap 2019-1

Als onderdeel van de beleidscyclus van de gemeente Zwolle, wordt tweemaal per jaar gerapporteerd over de uitvoering van de huidige begroting. Dit gebeurt via de Beleidsrapportage, of kortgezegd: de Berap. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2019. De Berap 2019-1 gaat over de stand van zaken tot 1 april.

Voor vragen over de Berap 2019-1 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl) of met Bert Tory (B.Tory@zwolle.nl)

  • Hier vindt u een samenvatting van de informatie uit de Berap 2019-1.

  • Binnen het onderdeel ‘programma’s’ vindt u een de beschrijvingen van de doelen en activiteiten zoals ook gepresenteerd in de Begroting 2019. Daarnaast vindt u de toelichtingen op de afwijkingen die worden gerapporteerd als onderdeel van deze Berap.

  • Hier vindt u de financiële samenvatting van de Berap. Dit overzicht kan ook gebruikt worden als inhoudsopgave: via de doelen in het overzicht kunt u navigeren naar de toelichtingen op de afwijkingen.