Berap 2019-1

Financieel overzicht Berap 2019-1

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2019-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

1.2.1

Rijksvaccinatieprogramma

257.000

1.2.2

Regeling brede school / combinatiefuncties (uitgave)

162.432

1.2.3

Verhuurinkomsten sportaccommodaties

60.000

1.2.3

Asbestsanering ligweide openluchtbad

100.000

1.2.3

Correctie Begroting 2019

-75.289

1.3.3

OZB-lasten onderwijsgebouwen

200.000

Subtotaal programma 1. Samenleving

704.143

2.2.1

Project- en reservedoorlichting: businesscase 'naar werk'

-250.000

2.3.1

Transformatiefonds Jeugd

1.181.000

2.3.1

Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp

33.140

2.3.2

Capaciteit Jeugd

195.500

2.3.2

Volume-ontwikkeling Jeugd

2.400.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

3.559.640

3.1.2

Aanpak mensenhandel

40.000

Subtotaal programma 3. Opvang en Bescherming

40.000

4.1.1

Project- en reservedoorlichting: woonlastenfonds

-150.000

4.1.1

Capaciteit Suwinet

 30.650

4.3.1

Gemeentelijk Basisprocessen Inkomen (GBI)

30.000

4.3.2

Project- en reservedoorlichting: perspectieffonds

-360.000

4.3.2

Evaluatie beleidsplan schulddienstverlening 2017 - 2021

50.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

-399.350

5.3.1

Project- en reservedoorlichting: percentage beeldende kunst

-532.373

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

-532.373

6.1.2

Spooraanpassing Zwolle - Herfte

200.000

6.1.2

Weezenlanden Noord

135.000

6.1.4

Project- en reservedoorlichting: subsidies monumenten ISV

-42.265

6.2.1

Project- en reservedoorlichting: woonservicegebieden

- 55.000

6.2.2

Project- en reservedoorlichting: restant sociale woningbouw 2e fase

- 674.000

6.3.1

Project- en reservedoorlichting: route campus Windesheim

-253.475

6.3.1

Project- en reservedoorlichting: H.I.S. (hoofdinstructuur Stadshagen)

-2.000.000

6.3.1

Tijdelijke bushalte Stadshagen

50.000

6.3.3

Parkeerexploitatie

-270.000

6.4.1

Geothermie

125.000

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

-2.784.740

7.1.2

Project- en reservedoorlichting: brugbediening op afstand

-4.000

7.1.2

Afkoopsom Rijkswaterstaat t.b.v. Ruimte voor de Rivier (uitgave)

87.000

7.1.2

Afkoopsom Rijkswaterstaat t.b.v. Ruimte voor de Rivier (dekking)

-127.000

7.1.4

Project- en reservedoorlichting: Stadkamer aankoop en verbouw

-9.750

7.1.4

Capaciteit Vastgoed

26.375

7.3.1

Oninbaar afval (uitgave)

63.000

7.3.1

Oninbaar afval (dekking)

-63.000

7.3.2

Oninbaar riool (uitgave)

4.500

7.3.2

Oninbaar riool (dekking)

-4.500

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

-27.375

8.2.1

Inschrijven asielzoekers in basisregistratie

35.000

8.2.1

Capaciteit adresonderzoeker

32.750

8.2.1

Oninbaar begraven (uitgave)

2.500

8.2.1

Oninbaar begraven (dekking)

-2.500

Subtotaal programma 8. Bestuur en Inwonerszaken

67.750

9.1.1

Project- en reservedoorlichting: stadhuis en Stadskantoor Duurzaamheid

-20.000

9.1.1

Project- en reservedoorlichting: vvi 08 Thorbecke / Willebr.zl herinrichting

-19.038

9.1.1

Project- en reservedoorlichting: Herinrichting Stadskantoor 4e verdieping

-10.800

9.1.4

Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp (overhead)

4.860

9.1.4

Capaciteit Jeugd (overhead)

14.500

9.1.4

Capaciteit adresonderzoeker (overhead)

7.250

9.1.4

Capaciteit Suwinet (overhead)

4.350

9.1.4

Capaciteit Vastgoed (overhead)

3.625

Subtotaal programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

-15.253

10.1.1

OZB

-693.000

10.1.1

Regeling brede school / combinatiefuncties (dekking GM)

-162.432

10.1.1

Transformatiefonds Jeugd (dekking GM)

-1.181.000

10.1.1

Rijksvaccinatieprogramma (dekking GM)

-257.000

10.1.1

Jeugd (dekking behoedzaamheidsmarge)

-1.000.000

10.1.1

Jeugd (dekking volume-ontwikkeling)

-500.000

10.1.1

Uitvoering OZB

95.000

10.1.1

Renteresultaat

148.000

10.1.1

Onderuitputting kapitaallasten

-624.000

10.1.1

Oninbaar

30.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-4.144.432

Totaal

-3.531.990