Berap 2019-1

Doel 6.3.1 We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Zwolle is een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken, voor onderwijs en om te investeren. Wij willen onze regionale netwerkpositie versterken: als poort naar het noorden voor het weg- en spoorverkeer en als verbinding naar de stedelijke netwerken en nieuwe economische centra zoals Lelystad Airport.

Zwolle heeft een belangrijke regio- en scharnierfunctie. Voor veel mensen in de regio is Zwolle vaak hun bestemming als het gaat om banen, onderwijs en voorzieningen. Dit noemen we het Daily Urban System van Zwolle (kortweg: DUS). Het DUS is het gebied rond een stad waarbinnen de belangrijkste dagelijkse woon- werkverplaatsingen zich afspelen. Als gastvrije stad is het belangrijk dat deze groepen in de stad kunnen komen en kunnen parkeren of overstappen. Dit geldt voor alle bewoners en bezoekers, zowel automobilisten, trein- en busreizigers als fietsers. Voor anderen is Zwolle alleen een onderdeel van de route naar de uiteindelijke bestemming elders.

We willen de infrastructuur voor schoon vervoer (fiets, voetganger, elektrische (deel)auto’s) versterken. Binnen de stad onderzoeken we hoe we nog meer prioriteit aan de fiets en voetganger kunnen geven door te (blijven) investeren in een hoogwaardig netwerk voor fiets en voetganger. We stimuleren elektrisch rijden door de uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s. De bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen met de (vracht)auto, zoals bedrijven, winkelgebieden en parkeeraccommodaties wordt gewaarborgd. De bus heeft op een aantal routes prioriteit. We geven vorm en inhoud aan de werkwijze vanuit de Omgevingsvisie om per gebied of wijk, samen met de belanghebbenden, passende mobiliteits- en parkeeroplossingen te ontwikkelen. Deze dragen bij aan de ruimtelijke, economische en leefbaarheidsdoelstellingen van het gebied.

Criteria

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

  • Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
  • De belangrijkste bestemmingen kunnen worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
  • Bestemmingen gemakkelijk bereikt kunnen worden met de fiets of te voet.
  • De openbare ruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
  • De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt geborgd.
  • Bewoners, scholieren, forensen, bezoekers en bevoorradend verkeer voor hun verplaatsing de juiste (combinatie van) vervoerwijze(n) en moment kiezen, en prioriteit geven aan schoon vervoer.
  • De verkeersinfrastructuur bijdraagt aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio, de stad, wijk en de bedrijventerreinen.
  • Wordt bijgedragen aan de strategische opgaven op het gebied van Centrumgebied (Spoorzone en Binnenstad), klimaatadaptatie, energietransitie, en circulaire economie.