Berap 2019-1

Doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor alle inwoners. We zijn een sociale stad. Dit streven kunnen we onder andere realiseren door problematische schulden te voorkomen. We maken daarbij gebruik van de signalen die bij de gemeente binnenkomen over achterstanden in betalingen die inwoners bij meerdere instellingen hebben. In 2018 zijn de eerste stappen voor het ontwikkelen van een nieuw instrument (Vindplaats schulden) gezet. Sommige mensen hebben onvoldoende vaardigheden op het terrein van financieel beheer en kunnen zich deze vaardigheden ook niet aanleren. Door goede analyse van oorzaken van problematische schulden en voldoende nazorg wordt herhaling van problematische schuldensituaties voorkomen. We dragen zo bij aan het verkleinen van de maatschappelijke tweedeling. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 24, onderwerp vindplaats schulden. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

Een tweede instrument binnen dit doel is het perspectieffonds waarbij jongeren met beginnende schulden snel, eenvoudig en efficiënt worden geholpen.

Criteria

We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij, zodanig dat:

  • Minder mensen in een schuldencrisissituatie terecht komen.
  • We de signalen van partners over financiële achterstanden van inwoners gebruiken om zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.
  • Lichte ondersteuning kan volstaan en escalatie naar zware ondersteuning zoals beschermingsbewind verminderd wordt.
  • Minder mensen terechtkomen in langdurige trajecten voor schuldregeling of financieel beheer.
  • Een neerwaartse spiraal van schulden en sociale problematiek voorkomen wordt.
  • Schuldenaren meer gaan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
  • Problematische schuldenaren niet opnieuw in de schulden komen.