Berap 2019-1

Doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Zwolle blijft groeien. Prognoses geven aan dat Zwolle tot circa 140.000 inwoners groeit in 2040. Deze groei brengt een woningvraag met zich mee. Voor alle nieuwe huishoudens zal voldoende passende huisvesting beschikbaar moeten zijn, dit is de opgave waaraan we werken. Elke woning die we toevoegen moet raak zijn!

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:

  • Zwolle blijft bouwen; het aantal extra woningen sluit aan op de ontwikkeling van de jaarlijkse bevolkings-/huishoudensgroei. Het bouw- en ontwikkeltempo wordt gericht op gemiddeld circa 600 woningen per jaar tot 2027, waarbij gekeken wordt naar een versnelling van 400 woningen in de eerste jaren om de druk op de woningmarkt te verlichten.
  • Het woningbouwprogramma ( type, kwaliteit, segmentering en prijs/kwaliteitsverhouding) wordt afgestemd op de behoefte en uitgaat van de volgende kaders:
    • Ongeveer 50% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad.
    • De gemiddelde verdeling uitgaat van de prijsdifferentieatie van 30-40-30 (goedkoop, middelduur en duur), maar afhankelijk is van aantal, ligging en woningaanbod in omgeving. We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
    • De nieuwe woningen voldoen aan de KEC-ambities en daarmee toekomstproof zijn.
    • Er ruimte is voor innovatieve woonvormen en we experimenten met nieuwe manier van gebiedsontwikkeling.