Berap 2019-1

Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

Zwolle is een gemeente met forse ambities. Voor de stad en de regio, maar ook voor de ambtelijke organisatie. De uitvoering van onze taken voor de stad komen tot uitvoering in de programma’s 1 tot en met 8. In programma 9, het programma Dienstverlening en Bedrijfsvoering, staan wij conform de voorschriften van het BBV stil bij de beleidsvoornemens voor deze twee onderwerpen. De ambities voor en vanuit de stad zijn leidend voor de manier waarop wij deze onderwerpen vormgeven. Om de ambities in de stad te kunnen realiseren, is het zaak dat de ambtelijke organisatie op zijn taken is toegerust. De basis voor hoe we dit doen ligt in twee visiedocumenten: “Visie op dienstverlening” voor de wijze waarop wij onze dienstverlening vorm willen geven (gastvrij en op maat) en “Op koers”. Dit document vertelt waar onze organisatie voor staat en gaat én waar de komende drie jaar onze focus ligt: we werken opgavegericht, we zijn gastvrij en maken het mogelijk, we zijn een professioneel partner en zijn vernieuwend.