Berap 2019-1

Doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand

Ons doel is om in 2019 toe te werken naar culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij de groei van Zwolle naar een grootstedelijke agglomeratie. Wij willen de kracht van onze culturele partners benutten om deze stap te maken. Samenwerking en verbinding zijn sterke krachten in Zwolle, die bijdragen aan beweging, vernieuwing en innovatie. Een tweede kracht die wij willen inzetten om ons doel te behalen, is de rijkdom aan talenten van de stad. Wij willen blijvende aandacht schenken aan cultuureducatie op scholen (het kweken van interesse) en het begeleiden van talenten. Hierbij passen succesvolle, beproefde concepten, zoals de overdracht van kennis en vaardigheden in een meester-gezel relatie. We zetten in op de uitvoering van de ambities in het cultuurprofiel regio Zwolle. We investeren in de regionale samenwerking en uitvoering van proeftuinen.

Wij willen met kunst en cultuur een stevige bijdrage leveren aan de strategische opgave Centrumgebied (binnenstad en Spoorzone). Een levendig artistiek klimaat maakt onze binnenstad aantrekkelijk(er) voor inwoners en bezoekers. Een stad wordt als aantrekkelijke woon- en verblijflocatie ervaren als kunstenaars en creatieve ondernemers hebben gezorgd voor een inspirerend leefklimaat (gentrification).

Criteria

We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand, zodanig dat:

  • Onze lokale basisinfrastructuur van culturele instellingen en gezelschappen wordt ondersteund zodat stabiliteit, continuïteit, groei en vernieuwing ontstaan.
  • Er optimaal gebruik wordt gemaakt van het aanbod aan voorzieningen en culturele activiteiten doordat het voortdurend nauw aansluit op de steeds veranderende behoefte van het publiek en het is gericht op de inclusiviteit van zoveel mogelijk doelgroepen.
  • Een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, in de historische context van onze binnenstad, de attractiviteit van Zwolle vergroot en stimuleert om Zwolle te bezoeken.
  • Onze culturele partners in staat zijn hun cultureel ondernemerschap te versterken en meer inkomsten te verwerven.
  • Cultuureducatie een vanzelfsprekende plek heeft binnen het onderwijs.