Berap 2019-1

Doel 8.2.1 We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners

In aansluiting op de visie op dienstverlening van 2015 is het ons doel om de dienstverlening rondom levensgebeurtenissen zo gastvrij en op maat als mogelijk in te richten. Voor levensgebeurtenissen als de aangifte van een geboorte of het regelen van een huwelijk is de Zwolse inwoner verplicht om met ons zaken te doen. Dat verplicht ons om het voor hen zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken.

Rondom onze producten voor levensgebeurtenissen zien we veranderingen op ons af komen. Landelijk speelt een vergaande discussie rondom het centraliseren van reisdocumenten en rijbewijzen (naar de RDW). Dat zal forse invloed hebben op de ontvangen leges. Verder zien we nieuwe specialismen ontstaan (naturalisaties, adresfraude en identiteitsfraude). Bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 komen we met een eerste doorkijk - ook financieel - naar de ontwikkelingen op dit vakgebied.

Criteria

We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners, zodanig dat:

  • We de basis van de dienstverlening op orde houden.
  • De inwoner onze dienstverlening waardeert met minimaal het cijfer 7,0.
  • We naast het digitaal kanaal, het niveau van dienstverlening op de traditionele kanalen (balie en telefonie) in stand houden.
  • De inwoner eind 2019 voor tenminste 5 extra producten digitaal zaken met ons kan doen.
  • We werken vanuit het perspectief van de klant, zoveel mogelijk op basis van data.
  • De kwaliteit van de basisregistratie personen en de begraafplaatsenadministratie op orde is en blijft.
  • We meedoen in pilots en samenwerkingen voor zover dit toegevoegde waarde heeft voor onze dienstverlening rondom levensgebeurtenissen.