Berap 2019-1

Doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Rijksvaccinatieprogramma

Aanvullende uitgaven€ 257.000

Per 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Uitvoering vindt plaats door de GGD. De werkzaamheden voor de GGD zijn niet veranderd. In plaats van rechtstreeks van het Rijk, ontvangen zij nu de middelen via de gemeente (waarvoor de gemeente een bijdrage via het gemeentefonds heeft ontvangen). Onder programma 10, doel 10.1.1 wordt de inkomst via het gemeentefonds verantwoord, waardoor deze aanvraag per saldo budgettair neutraal is.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.