Berap 2019-1

Doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

OZB-lasten onderwijshuisvesting

Aanvullende uitgaven€ 200.000

Bij de Jaarstukken 2018 is een tekort geconstateerd op budget onderwijshuisvestingsbeleid, als gevolg van hogere OZB. Gebleken is dat de waardeontwikkeling van onderwijsgebouwen hoger is dan de gemiddelde waardestijging. Hierdoor stijgt het OZB tarief méér dan het inflatiepercentage, waardoor er een tekort ontstaat. In welke mate dit knelpunt structureel is, hangt af van de tarieven en de WOZ-waarden voor 2020 en verder.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.