Berap 2019-1

Doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -250.000

Businesscase 'naar werk'

Het doel van het project is de uitstroom naar een reguliere dienstbetrekking of inkomsten als zelfstandig ondernemer. Er is voor de periode 2019 - 2020 nog een budget nodig van circa € 500.000 terwijl er € 750.000 beschikbaar is. Er kan dus een bedrag van € 250.000 vrijvallen.