Berap 2019-1

Doel 3.1.2 We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Aanpak mensenhandel

Aanvullende uitgaven€ 40.000

Uit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat er een opdracht voor de gemeente ligt rondom de aanpak van mensenhandel. Het is een onderwerp met flinke impact op de maatschappij. Meerdere partijen zijn bezig met werkzaamheden rondom dit thema en wij zien het als de rol van de gemeente om deze partijen bij elkaar te brengen. De inzet van een kwartiermaker moet uiteindelijk in 2020 leiden tot een intentieverklaring tussen gemeenten en organisaties. Daarnaast wordt een zorgcoördinator aangesteld, die de zorg voor slachtoffers van mensenhandel coördineert. De verwachting is dat in 2022 de samenwerking tussen de diverse partijen onderdeel uitmaakt van het dan gevestigde netwerk. Om dit al dan niet te bevestigen, wordt in 2021 de effectiviteit van deze investering geëvalueerd.

Het effect op 2020 en verder is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.