Berap 2019-1

Doel 4.1.1 We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Capaciteit Suwinet

Aanvullende uitgaven€ 30.650

Op grond van de SUWI wet- en regelgeving is vastgelegd dat iedere gebruiker van Suwinet (het UWV, de SVB en de colleges van B&W) moet kunnen aantonen dat het stelsel van de door zijn organisatie genomen maatregelen voldoet aan het SUWI-normenkader. Deze werkzaamheden zijn wettelijk verplicht en onontkoombaar. Binnen de organisatie is de Security Officer Suwinet het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet. De huidige formatieomvang van de security officer is niet toereikend vanwege aangescherpte en uitgebreide voorschriften Suwinet: een uitbreiding met 0,3 fte is noodzakelijk.

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -150.000

Woonlastenfonds

Het project wordt afgerond in 2019. Er resteert een bedrag van € 150.000 dat kan vrijvallen.