Berap 2019-1

Doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Aanvullende uitgaven€ 30.000

Een groep van 16 gemeenten is bezig om gezamenlijk de uitvoering van inkomensverstrekking slimmer in te richten. Het Zwolse aandeel in de kosten van dit project werden afgelopen jaren ten laste van het MPI (Meerjarenprogramma ICT) gebracht. Dat is niet meer mogelijk omdat dit project geen ICT-investering is. De bijdrage lidmaatschap GBI voor 2019 is vastgesteld op € 58.614 + gezamenlijke architect € 22.000. Voor een deel van deze kosten is incidentele dekking aanwezig waardoor per saldo het knelpunt € 30.000 is.