Berap 2019-1

Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Evaluatie beleidsplan schulddienstverlening 2017 - 2021

Aanvullende uitgaven€ 50.000

In 2017 is het beleidsplan schulddienstverlening 2017 - 2021 vastgesteld. Daarin is afgesproken om halverwege de uitvoeringsperiode het beleidsplan te evalueren.

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -360.000

Perspectieffonds

Het Perspectieffonds biedt de mogelijkheid om schulden van inwoners over te nemen. Met de schuldeisers wordt een afkoopregeling getroffen. Het project vindt zijn oorsprong in Berap 2017-1. Het project is vervolgens gestart in december 2018 en zal eind 2020 worden geëvalueerd. De casuïstiek laat zien dat er € 70.000 per jaar nodig is, voor twee jaar dus € 140.000. Aangezien er in Berap 2017-1 een bedrag van € 500.000 beschikbaar is gesteld en er maar € 140.000 nodig is, valt er een bedrag van € 360.000 vrij.