Berap 2019-1

Doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -532.373

Percentage Beeldende kunst

In de reserve nutvw-sociaal staat nog een restantpost percentage beeldende kunstregeling voor een bedrag van € 532.373. Hiervoor is geen concrete bestedingsverplichting. Sinds 2016 is een reserve opgebouwd van middelen afkomstig van de 1% afdracht kunst in de openbare ruimte. Het resterende bedrag van € 532.373 valt vrij. Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de werking van de 1%-regeling en de resultaten daarvan worden betrokken bij het Najaarsmoment 2019.

In de Perspectiefnota 2020 - 2023 wordt voorgesteld om geld beschikbaar te stellen ten behoeve van een vernieuwend grootstedelijk kunstwerk.