Berap 2019-1

Doel 6.1.4 We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -42.265

Subsidies monumenten ISV

Er is sprake van een restantbedrag van € 42.265 per eind 2018. Dit bedrag is ontstaan als resultaat van de afgelopen jaren en kan vrijvallen.