Berap 2019-1

Doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Afwijking op projecten uit Berap 2019-1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ 55.000

Woonservicegebieden

Er is sprake van een restantbedrag van € 55.000. Dit betreft een oud project van rond 2011 voor de toen net beginnende opgave om mensen te stimuleren om langer thuis te blijven wonen. Dit onderwerp valt binnen het sociaal domein nu onder de opgavetafel "Langer thuis" waarvoor ook middelen beschikbaar zijn. Het bedrag van € 55.000 kan vrijvallen.