Berap 2019-1

Doel 6.3.3 We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Parkeerexploitatie

Aanvullende inkomsten€ -270.000

Als de parkeerinkomsten op hetzelfde niveau blijven als 2018, zullen de inkomsten in 2019 hoger uitvallen dan begroot. Voor 2019 schatten we de inkomsten € 220.000 hoger dan begroot in. Daarnaast wordt op basis van cijfers over 2018 meer inkomsten naheffingsaanslagen verwacht (à € 50.000).