Berap 2019-1

Doel 6.4.1 We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Geothermie

Aanvullende uitgaven€ 125.000

De geografische locatie van Zwolle biedt een unieke kans voor het verkennen van de mogelijkheden van geothermie. Het is aan ons als gemeente om nu de partijen bij elkaar te brengen. Op basis van het huidige kostenniveau en de geraamde werkzaamheden is aanvullend budget nodig. Op basis van het huidige kostenniveau en de te verwachten werkzaamheden in 2019 worden de kosten voor het resterende deel van 2019 geraamd op € 125.000.

Het effect op 2020 is opgenomen als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023.