Berap 2019-1

Doel 7.3.1 Zwolle zonder afval; uit het afval van vandaag ontstaan de grondstoffen van morgen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Oninbaar afval (uitgave)

Aanvullende uitgaven€ 63.000

De onder programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen verhoogde post oninbaar wordt conform bestaand beleid doorbelast aan de begrotingsonderdelen waar de oninbare bedragen betrekking op hebben. Van de ophoging van de post oninbaar heeft € 63.000 betrekking op het product afval. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatievoorziening afval. De aanpassing werkt ook door naar latere jaren.

Oninbaar afval (dekking)

Lagere uitgaven€ -63.000

Zie hierboven.