Berap 2019-1

Doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Overhead

Aanvullende uitgaven€ 34.585

Als onderdeel van de Berap 2019-1 zijn voorstellen opgenomen voor het structureel uitbreiden van formatie. Dergelijke voorstellen hebben ook een uitbreiding van de overhead tot gevolg. In lijn met onze programma-indeling worden de loonkosten verantwoord bij het betreffende doel en wordt het gedeelte overhead verantwoord op dit doel binnen programma 9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering.

Het gaat in deze Berap om de overheadcomponent van de volgende voorstellen:

  • Doel 2.3.1: relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp (€ 4.860)
  • Doel 2.3.2: capaciteit Jeugd (€ 14.500)
  • Doel 4.1.1: Capaciteit Suwinet (€ 4.350)
  • Doel 7.1.4: Capaciteit vastgoed (€ 3.625)
  • Doel 8.2.1: Capaciteit adresonderzoeker (€ 7.250)