Berap 2019-1

Programma 3. Opvang en bescherming

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

3.1.2

Aanpak mensenhandel

40.000

Subtotaal programma 3. Opvang en Bescherming

40.000