Berap 2019-1

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

5.3.1

Project- en reservedoorlichting: percentage beeldende kunst

-532.373

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

-532.373