Berap 2019-1

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

10.1.1

OZB

-693.000

10.1.1

Regeling brede school / combinatiefuncties (dekking GM)

-162.432

10.1.1

Transformatiefonds Jeugd (dekking GM)

-1.181.000

10.1.1

Rijksvaccinatieprogramma (dekking GM)

-257.000

10.1.1

Jeugd (dekking behoedzaamheidsmarge)

-1.000.000

10.1.1

Jeugd (dekking volume-ontwikkeling)

-500.000

10.1.1

Uitvoering OZB

95.000

10.1.1

Renteresultaat

148.000

10.1.1

Onderuitputting kapitaallasten

-624.000

10.1.1

Oninbaar

30.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-4.144.432