Berap 2019-1

Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

8.2.1

Inschrijven asielzoekers in basisregistratie

35.000

8.2.1

Capaciteit adresonderzoeker

32.750

8.2.1

Oninbaar begraven (uitgave)

2.500

8.2.1

Oninbaar begraven (dekking)

-2.500

Subtotaal programma 8. Bestuur en Inwonerszaken

67.750