Berap 2019-1

Programma 2. Inwonersondersteuning

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

2.2.1

Project- en reservedoorlichting: businesscase 'naar werk'

-250.000

2.3.1

Transformatiefonds Jeugd

1.181.000

2.3.1

Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp

33.140

2.3.2

Capaciteit Jeugd

195.500

2.3.2

Volume-ontwikkeling Jeugd

2.400.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

3.559.640