Berap 2019-1

Programma 4. Inkomen

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

4.1.1

Project- en reservedoorlichting: woonlastenfonds

-150.000

4.1.1

Capaciteit Suwinet

 30.650

4.3.1

Gemeentelijk Basisprocessen Inkomen (GBI)

30.000

4.3.2

Project- en reservedoorlichting: perspectieffonds

-360.000

4.3.2

Evaluatie beleidsplan schulddienstverlening 2017 - 2021

50.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

-399.350