Berap 2019-1

Programma 7. Vitale wijken

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

7.1.2

Project- en reservedoorlichting: brugbediening op afstand

-4.000

7.1.2

Afkoopsom Rijkswaterstaat t.b.v. Ruimte voor de Rivier (uitgave)

87.000

7.1.2

Afkoopsom Rijkswaterstaat t.b.v. Ruimte voor de Rivier (dekking)

-127.000

7.1.4

Project- en reservedoorlichting: Stadkamer aankoop en verbouw

-9.750

7.1.4

Capaciteit Vastgoed

26.375

7.3.1

Oninbaar afval (uitgave)

63.000

7.3.1

Oninbaar afval (dekking)

-63.000

7.3.2

Oninbaar riool (uitgave)

4.500

7.3.2

Oninbaar riool (dekking)

-4.500

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

-27.375