Berap 2019-1

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

6.1.2

Spooraanpassing Zwolle - Herfte

200.000

6.1.2

Weezenlanden Noord

135.000

6.1.4

Project- en reservedoorlichting: subsidies monumenten ISV

-42.265

6.2.1

Project- en reservedoorlichting: woonservicegebieden

- 55.000

6.2.2

Project- en reservedoorlichting: restant sociale woningbouw 2e fase

- 674.000

6.3.1

Project- en reservedoorlichting: route campus Windesheim

-253.475

6.3.1

Project- en reservedoorlichting: H.I.S. (hoofdinstructuur Stadshagen)

-2.000.000

6.3.1

Tijdelijke bushalte Stadshagen

50.000

6.3.3

Parkeerexploitatie

-270.000

6.4.1

Geothermie

125.000

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

-2.784.740